Using Google Voice Typing to Practice Japanese

フォローする

コメント

2件のコメント

 • Avatar
  Tom Jones

  Ran it through google translate, and got

  "Black Department Activities" forcing the teachers and students to overburden is considered problematic, the "Japan Society of Activity Society" was established on the 27th, and the commemorative meeting in Atsuta Ward, Nagoya City Was opened. The conference will make recommendations to the government and the Board of Education in the future.

  Approximately 150 people from all over the country including university professors, high school students, junior high school teachers, parents and guardians who participate in the educational problems participated in the memorial gathering. Professor Yutaka Naganuma, Gakushuin University who took office as a chairman of the conference said, "To think about the way of club activities is to ask about what school is, to actively make policy recommendations while value of collaboration with the teacher at the work site I will go. "

 • Avatar
  Tom Jones

  For the Japanese phonetics, also courtesy of google translate

  Kyōin ya seito ni kajūna futan o shiiru `burakku-bu katsudō' ga mondai-shi sa reru Chū,-bu katsudō no arikata o gakujutsu-teki ni kenkyū suru `Nihon-bu katsudō gakkai' ga 27-nichi hossoku shi, nagoyashiatsutaku de kinen shūkai ga aka reta. Gakkai wa kongo, seifu ya kyōiku iinkai ni taisuru teigen nado o okonau. Kinen shūkai ni wa kyōikumondai o kenkyū suru daigaku kyōju ya kōkō, chūgaku no kyōin, hogo-sha nado zenkoku kara yaku 150-ri ga sanka shita. Gakkai no kaichō ni shūnin shita naganuma yutaka Gakushūindai kyōju wa `bu katsudō no arikata o kangaeru koto wa, gakkō to wa nanika o tou koto. Genba no sensei to no koraborēshon o taisetsu ni shinagara, sekkyokutekini seisaku teigen mo shite iku' to katatta.

ログインしてコメントを残してください。